//
sirvilauad.ee

Latest Post

Toomas Kiho: keeletegu riigikogus

Nagu iga seaduse puhul, tuli ka pärast kooseluseaduse vastuvõtmist presidendil kaaluda selle vastavust põhiseadusega. Üks võimalik konflikti koht siin on mõiste perekond, mille tähendusvälja uus seadus paistab ümber defineerivat. Põhiseaduse järgi «perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all, abikaasad on võrdõiguslikud» jne. Kui 1990. aastate alul põhiseadust kirjutati ja kui […]

Sirvilauad.ee

1896.a. alustatas Eesti Üliõpilaste Selts rahvakalendri "Sirvilauad"
väljaandmist, mis ilmusid aastatel 1896-1920, toimetajateks olid
vilistlased Villem Reiman (1861-1917) ja Villem Ernits (1891-1982).
EÜS jätkab vana traditsiooniga, toimetades "Sirvilaudade"
võrguväljaannet, mis tutvustab huvilistele EÜS-i liikmete kirjutisi
rahvuspoliitilistel, kultuurilistel, ühiskondlikel ja muudel teemadel.