// arhiiv

Jaanus Rankla

This category contains 2 posts

Jaanus Rankla: Palli põrgatamine kultuuriväärtustel

Eesti rahvusülikool on 86. sünnipäeva künnisel. Pärast pikki okupatsiooniaastaid on ülikool saanud taas vabalt tegutseda, et tõusta vabaks universitaseks. Okupatsiooniaastaid meenutavad ehk vaid õppejõudude järelkasvu lünklikkus teatud erialadel ja ülikooli kiriku jätkuv vaimne anastamine. Ülikooli kiriku praegune olukord on nagu suur häbiplekk rahvusülikooli kuuerevääril ning nõukogude okupatsiooni jäänuk. On küll mõistetav, kuid mitte aktsepteeritav, et […]

Jaanus Rankla: Värske õhu kasulikkus

“Võta veini, palun, ” ütles Märtsijänes julgustavalt. Alice vaatas lauada ega näinud seal midagi peale tee. “Ma ei näe veini,” ütles Alice. “Seda polegi” vastas Märtsijänes. Lewis Carroll “Alice imedemaal” ETV meediakonverentsil märtsis räägiti sõltumatusest – mida selle all mõelda ja kuidas seda ära tunda? Kui ennemasti ja nii nagu teoreetikud ning korralikud inimesed taga […]