// arhiiv

Nils Bernhard Sachris

This category contains 4 posts

Nils Bernhard Sachris: Kuidas minust sai eüslane ja mida tegid seltsivennad Eestis 28 aasta vältel enne taasavamist

Kui mina EÜSi tulin, oli EÜS juba ammu suletud, laiali saadetud, varad ära võetud, ägedamad vennad maha lastud või Sarmaatia lagendikel surnuks näljutatud. Lühidalt, juhtunud oli hirmsaid asju. Kõik see, mis oli tabanud eesti maad ja rahvast, oli ekvivalentsel viisil tabanud ka Seltsi. Et kinni pidada ajaloolisest tõest, tuleb muidugi ära märkida, et kõikide konventide […]

Nils Bernhard Sachris: Prototüübid Mesmeri ringis.

Nils B. Sachris ja Karl Wilhelmson (Toomas Hiio) otsivad ajaloost Jaan Krossi romaani “Mesmeri ring” tegelaste kujundamisel eeskujuks olnud inimesi. Enamik ülikoolimälestusi jaotub kahte rühma: esimestes, nendes igavamates, kirjutab autor peamiselt sellest, milliseid raamatuid ta luges, kuidas eksameil käis, ka sellest, kuidas eesti asja aeti; teistes, nendes huvitava-mates aga peaasjalikult sellest, kellega, kus, kuidas ja […]

Nils Bernhard Sachris: Kas kommunistide toetamisest võiks kasu olla?

22. veebruaril ilmus Rootsi suurlehes «Dagens Nyheter» Jaan Kaplinski lugu «Lääs peaks tegema oma panuse kommunistidele». Tosin päeva hiljem, 5. märtsil ilmus «The New York Timesis» Adrian Karatnycky artikkel «Tõeline Zjuganov» («The Real Zyuganov»). Jaan Kaplinski arvab täiesti õigesti, et Jeltsini aeg läheneb lõpule, temast pole enam juhtijat Venemaale, mida see praeguses kriisiseisundis otse meeleheitlikult […]

Nils Bernhard Sachris: Meenutuskild president Kekkose Käärikul käigust

1963. a. oktoobrikuu lõpus ostis seltskond mehi (osalejaiks rida Tartu ülikooli õppejõude ja teisi vaimuinimesi, nt. Ülo Lepik, Ott Ojamaa, Jüri Saarma, Arvo Tikk, Eduard Vääri, Helmut Piirimäe, Gustav ja Heino Liiv), keda ühendas võimlemine Uno Sahva poolt juhatatud meesvõimlemise rühmas, 3 km Käärikust lõuna poole jääva mahajäetud popsitalu nimega Mustametsa. Sovhoos müüs kogu kinnisvara […]