// arhiiv

Enn Sarv

This category contains 4 posts

Enn Sarv: Põlvkondade side

Põlvkondade sideme alusel kujuneb rahva identiteet ehk isedus. Selles mõttes võime põlvkondade sidet nimetada masinavärgiks, mis toodab rahva isedust. See on ta tähtsamaid ülesandeid. Väga lihtsustatud käsitluses on kombeks taandada rahva iseduse sisu kolmele põhiküsimusele: kes me oleme, kust tuleme, kuhu püüdleme. Isedus on osa nn kollektiivsest ühiskondlikust teadvusest. Normaaloludes järgnevad põlvkonnad sujuvalt üksteisele, nad […]

Enn Sarv: Täpsustus ja vastulause

Nentisin kirjutises “Kas tõel on veel õigust?” (Sirp 10. III), et Eesti Päevaleht võltsis EV presidendi kõnet (EPL 25. II). Täpsustan: kuna kõnest oli kõrvaldatud poliitiliselt olulisi lõike, milles president esmakordselt avaldas oma arvamusi Eesti riikluse mitmes olulises küsimuses, siis oli sisuliselt tegemist tema kõne tsenseerimisega. Võltsitud kõne omistati presidendile. Järelikult anastas EPL presidendi õigused […]

Enn Sarv: Kas tõel on veel õigust?

Ma sooviksin Sirbi veergudel algatada arutelu tõest, tõe võltsimisest ja tsensuurist meie ajakirjanduses. Tõde on teatavasti ainult siis tõde, kui see on esitatud tervenisti. Tükatine tõde on vildak tõde, niisiis liik valesid. Ajalehtedes tõe kohitsemine on tsensuur. Selle paljastamine on iga ajakirjaniku kohus. “Mõni väidab, et ajalehe ülesanne on lehe omanikele raha teenida. Mina väidan, […]

Enn Sarv: Harald Tammuri mälestused Eesti rahvuslikust vastupanuliikumisest 1940-1944

H.Tammuri 1998.a 16.IX ning 1999.a 16-17.XII diktaadi alusel Enn Sarv I. EÜSi tegevuse jätkumine 1940.aasta II semestriks valiti EÜSi eestseisusse Karl Aun esimehena, Harald Tammur laekurina ja Kaljo Kornel kirjatoimetajana. Vanameheks valiti Rudolf Saago ja abiesimeheks Turvo Turviste. Uuel eestseisusel koos lahkuvaga tuli Eesti Vabariigi okupeerimise tõttu varsti korraldada palju töömahukaid ettevõtmisi. Juunis 1940 rekvireeriti […]