// arhiiv

Martin Aadamsoo

This category contains 3 posts

Martin Aadamsoo: Eesti film eesti lastele – lapsed kinno, tali tuleb!

Praegu käib Eesti ligi 700 koolis ligikaudu 200 000 last, kes on seni veel laiali kõigis meie 15 maakonnas ja peaksid ideaalis saama oma kultuurihuvi rahuldatud kodukandis.

Martin Aadamsoo: Tõbi ja abi. Olukorrast eesti filmis.

Märkide järgi pälvib eesti film tänavu välismaal ennenägematut tähelepanu. Peamisteks märkideks on Eesti astumine Euroopa Liitu ja Eurimages’i filmifondi ning aasta-aastalt kasvav välismaa filmiprofessionaalide huvi meie tegemiste vastu, mis eelnevaga seoses saab täiendava tõuke. Kuidas Eesti filmindus uude avarduvasse taustsüsteemi ära mahub? Esmatähtsad on muidugi filmid ja – ennäe! – just selle koha pealt on […]

Martin Aadamsoo: Omariiklik mõnu

Klassikalises loomapsühholoogia eksperimendis asetasid teadlased hiire kasti, milles on kaks hooba. Kui vajutada üht hooba, kukub kasti söök, teist vajutades saab hiir aju mõnukeskustega ühendatud juhtmetest sutsaka, mida ta tajub naudinguna. Katsehiired unustasid süüa, juua, magada ja kaotasid sugukihu ning sõtkusid ennastunustavalt mõnuhooba, kuni lõpuks kurnatusest surid. Sellest eksperimendist saab teha mitmesuguseid järeldusi, üks neist […]