// arhiiv

Siim Alatalu

This category contains 2 posts

Siim Alatalu: Kuidas tagada Eesti energiajulgeolek

Eestis tasapisi jõudu koguv energiajulgeoleku diskussioon on seni keskendunud eeskätt kavandatavale Vene-Saksa gaasijuhtmele ja osalemisele Ignalina tuumajaama uuendamises. Lisaks on Eesti välispoliitika instituut koostanud põhjaliku analüüsi Eesti energiaolukorrast tervikuna. Samas on nende arutelude läbivaks jooneks piirkondlikkus ja n-ö käegakatsutavad meetmed. Ent meil pole konsensuslikku strateegilist plaani, mida peaks Eesti oma energiajulgeoleku tagamiseks välispoliitikas ette võtma. […]

Siim Alatalu: Euroopa gaasiprobleemi lahendus – LNG ja Afganistan

Mõni aeg tagasi maailma uudistekünnise ületanud plaan ehitada Turkmenistani maagaasivarude ekspordiks uus toruühendus läbi Venemaa ja Kasahstani on andnud ainest paljudele murelikele artiklitele. Ka tulevikus näib Venemaa jäävat Kesk-Aasia gaasi ainuvahendajaks. Selle gaasi Venemaale saatmise eelne hind on alla poole sellest, mida Euroopa praegu maksab. Ühtlasi säiliks Moskval võimalus kraanid kinni keerata. Ent igale mürgile […]