// arhiiv

Artur Grönberg

This category contains 2 posts

Artur Grönberg: Kiirsammul läbi vana Seltsi 125 aasta

EÜSi praegune tähtpäev 125 võimaldab vaatlusi kolmest aspektist – eesti vanade seltside kohta, EÜSi kohta, eesti akadeemilise haritlaskonna esiletõusu kohta. Kõik kolm kuuluvad kokku. Esimesega pikeneb vaatluste ulatus ärkamisajani välja. Teisega tuleb esile EÜSi tegevuskäigu erakordsus, mis olnud kestvam kui ühelgi muul eesti seltsil. Kolmanda juures avar perspektiiv kaugelt üle sajandi peegeldab Seltsi liikmeskonna ühist […]

Artur Grönberg: Vikingshilli koosolek 1944

EÜS-i organisatoorse kujunemise algus paguluses on üksikasjaliselt teada – aeg, koht, koosseis, otsustuse meeleolu. Aeg oli äärepealt niisugune, kus sõjaoludes kodumaal enam salajagi koos ei käidud. Koht oli sellepärast põgenikelaager Rootsis. Koosseisu moodustas grupp juhuslikult kokkusattunud EÜS-lasi, nende hulgas üks endine vanamees. Otsus oli igaühel kindel, et kooskäimisi jätkata EÜS-i edasitegutsemiseks. Sedasama saab siin sõnastada […]