// arhiiv

Eesti Üliõpilaste Seltsi album XVIII

This category contains 3 posts

Sven Sakkov: Eesti julgeolek ja NATO

Eesti julgeolekupoliitiline asend Eesti asub nii tsivilisatsioonide kui ka julgeolekupoliitilisel murdejoonel ? NATO, neutraalse Põhjala ehk Soome ja Rootsi ning Venemaa vahel. Läänemaailma külge kinnitumiseks pole meil muud teed kui Euroopa Liit (edaspidi EL) ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO). Kes teisiti arvavad, unustavad ajaloo ja/ või on liialt naiivsed (usuvad nn CNNi efekti, flower-power-isse jne) […]

Andrei Hvostov: Eesti riigi olemise mõttest

Probleemide lahendamisel on üheks võimalikuks teeks nende mahavaikimine – kui te olete mingit ebameeldivat asja järjekindlalt ignoreerinud, lakkab see lõpuks olemast aktuaalne. Just seda taktikat kasutatakse Eestis elavate venelaste probleemi “lahendamisel”. Jutumärke kasutan siin sellepärast, et erinevalt üksiku inimese elutarkusest, mis õpetab ebameeldivatest nähtustest mööda vaatama, on see elutarkus vaevalt kohaldatav ühiskondlikus elus. Minu kirjutis […]

Toomas Gross: Mäletamise ja unustamise kunst

Rahvad ja riigid püsivad koos ja järjepidevaina vaid jõu või ühise kultuurimälu varal, kusjuures jõu kasutamine on reeglina primitiivsem ja kulukam ühtsuse saavutamise viis ning varem või hiljem ebaõnnestumisele määratud. Impeeriumide lagunemise ja rahvusliikumiste tagajärjel kujunevaid inimkooslusi võib piltlikult kutsuda „mälu kogukondadeks”, sest nende ühtsus põhineb jagatud minevikul või pigem usul selle omamisse. Sellised kogukonnad […]