// arhiiv

Arti Hilpus

This category contains 1 post

Arti Hilpus: Statistilisi andmeid aastatel 1919-1944 Tartu Ülikoolis õppinud EÜS-i liikmeskonnast.

Käesoleva ülevaate aluseks on materjalid, mis autoril kogunesid uurimisprojekti “Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944″ juures töötamisel. Projekti tulemusena ilmus eesti rahvusülikooli 75. aastapäevaks samanimeline teatmeteos , mis sisaldab biograafilist infot kõigi mainitud perioodil Tartu Ülikoolis õppinud enam kui 20 000 isiku kohta ja milles on kajastatud igaühe päritolu, haridustee ja võimaluse korral ka hilisem elukäik. […]