// arhiiv

Toomas Hendrik Ilves

This category contains 21 posts

Toomas Hendrik Ilves: kõne 24. veebruaril 2012 Tartu Vanemuises

Armsad kaasmaalased, Meie üheskoos oleme Eesti. Tänasel päeval ja tänasel õhtul, nagu 24. veebruaril alati, on aeg nii tunda uhkust kui ka arutleda oma riigi üle igas Eesti kodus ja samuti siin saalis. See on aeg küsida: kuidas läheb meie riigil, ühiskonnal, igal inimesel. Ärgem pidagem Eesti sünnipäeva vaid üheks rituaaliks, kus riiklike traditsioonidena näeme […]

Toomas Hendrik Ilves: Eesti koht maailmas

Me kõik teame hästi anekdooti prantslasest, sakslasest, eestlasest ja elevandist. Anektoodi puänti – eestlase küsimust “Huvitav, mida küll elevant minust arvab?” – kasutas hästi läinud aastal ära Eesti Telefon oma reklaamikampaanias, kus filmiti inimesi vastamas küsimusele “Kas teate, mis on Eesti/Estonia?”. Vastused tõenäoliselt meile ei meeldinud. Oleme harjunud end pidama millekski eriliseks. Aga mida me […]

Toomas Hendrik Ilves: Eesti heitlus suuremas kaalus

Toomas Hendrik Ilves muretseb, et Eesti ei ole enam Ida-Euroopa kõige taibukama ja peenema välispoliitilise vaistuga riik, vaid lausa Läti ja Leedu sabas-sörkija. Järgmise kuue nädala jooksul lõpetab Eesti tähtsaima välispoliitilise vaheetapi pärast Vene vägede lahkumist augustis 1994, millega Eesti saavutas oma territooriumi üle tegeliku suveräänsuse. Kaheksa aastat reforme, raskeid läbirääkimisi ja loomulikult ka müügitööd […]

Toomas Hendrik Ilves: Eesti anno 2020

Katsed tulevikku ennustada kukuvad eranditult läbi ja pakuvad pigem huvi kurioosiumitena. Kõiki ennustusi lugedes torkavad parimal juhul silma ilmekad möödapanekud. Kes oleks 1921. aastal ennustanud Molotovi-Ribbentropi pakti, kes suutnuks 18 aastat varem prognoosida tuumapommi valmimist? Asudes prognoosima Eesti elu 2020. aastal, mõtlesin end automaatselt 1984. aastasse. Kas oleksin siis, Andropovi-Tšernenko ajal ennustanud Eesti taasiseseisvumist? Eestit […]

Toomas Hendrik Ilves: Kas Eesti võitleb Eesti eest?

Enne seda, kui Toomas Hendrik Ilvesest sai vaba Eesti oluline poliitik, oli ta vähemalt niisama oluline ajakirjanik. Meeldejäävaim on Vaba Euroopa raadiojaamas töötamise aeg. Läänes sündinud Ilves on kirjutanud ka väga heas eesti keeles luulet. Ehk siit ka tema sõnasuutlikkus? Mõttesuutlikkusest rääkimata. Kui tahad lugeja või publiku magama panna, siis räägi demokraatiast. Seda on lisaks […]

Toomas Hendrik Ilves: Valimislubaduste arve tasub rahvas

Toomas Hendrik Ilves kirjutab, et vähendades oluliselt maksulaekumisi, ei liigu Eesti lähemale euroo-palikule tasemele, vaid oleks poolel teel Kesk-Aafrika suunas. Demokraatliku riigi poliitilise kultuuri raskeimaid ülesandeid on alati seisnenud valimislubaduste ehk võimule pääsemise aluse ning nende täitmise ehk võimu tegeliku teostamise ühildamises. Mida küpsem on riik, seda vaoshoitumad on lubadused, seda selgemad seosed lubaduste ja […]

Toomas Hendrik Ilves: Sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega I: Kuidas Euroopa ja USA on jõudnud Iraagi sõja õhtule.

Toomas Hendrik Ilves selgitab, millised sajandite kogemused on viinud Euroopa ja USA tüli ning Iraagi sõjani. Pealkirja esimene lause 19. sajandi saksa sõjateoreetiku Carl von Clausewitzi raamatust “Vom Kriege” iseloomustab Euroopa arusaama sõjast kuni Teise maailmasõjani. Täna heidetakse USA-le ette sedasama üdini euroopalikku arusaama. Proovin seletada, kuidas oleme jõudnud sinna, kuhu me täna, Iraagi sõja […]

Toomas Hendrik Ilves: Sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega II: Maailmakord pärast Iraagi sõda.

Toomas Hendrik Ilves jätkab arutelu Iraagi sõja mõju üle maailma uuele julgeolekusüsteemile. Eesti jaoks võib olla ohtlik nii USA ainuvõim kui ka tagasipöördumine ÜRO vetosüsteemi juurde. Kolm paralleelset arengut – külma sõja järgne rahvusvahelise korra nõrgestamine, terrorismi kiire kasv ja massihävitusrelvade lai levik ning USA tõus maailma sõjaliseks ülivõimuks – on viinud selleni, et Iraagi […]

Toomas Hendrik Ilves: Sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega III: Tavalised vahendid pärast sõda.

Mis saab edasi nüüd, mil Saddam Hussein on kõrvaldatud võimult ja tema tähendusrikas, Bagdadi keskväljakul asunud hiigelkuju platsilt, küsib Toomas Hendrik Ilves. Sõda pole veel lõppenud, ent Husseini reþiim on. Kas võidule järgneb uue maailmakorra sünd, nagu paljud ameeriklased loodavad ja paljud teised pelgavad, analoogiliselt 1918., 1945. ja 1989–91. aastail toimunud põhimõtteliste ja tektooniliste muutustega? […]

Toomas Hendrik Ilves: Samm euroliidule lähemale

Täna kirjutab Eesti president alla ELiga ühinemise lepingule. Selle pigem sümboolse kui sisulise sammuga oleme taas euroliidule lähemal. Kui alates detsembrist oleme formaalselt liituv, mitte aga enam kandidaatriik, siis täna avanevad Eestile kõik ELi struktuurid. Me ei saa veel hääletada, kuid saame kaasas olla kõikjal, kus tahame. Näiteks maikuisel ELi-Venemaa korralisel tippkohtumisel. Eelseisval aastal peavadki […]