// arhiiv

Ain Kaalep

This category contains 7 posts

Ain Kaalep: “Eesti Vabariik” – võlusõnad?

Olin kuueteistaastane, kui kirjutasin meie klassi põrandaalusele “ajakirjale” juhtkirja 24. veebruaril 1943, niisiis vabariigi kahekümne viiendaks aastapäevaks. Algasin lausega, mida lihvisin seni, kuni see mulle meelde jäi (ja siiani meeles seisab): “Vaevalt leidub eestlast, kelle süda ei hakkaks kiiremini tuksuma, kuuldes kaht sõna: Eesti Vabariik.” Tollal tundus see tõesti niimoodi olema, seda enam, et ka […]

Ain Kaalep: Nimedest marmortahvlil Isade maani.

Olen juba mitu kuud mõtelnud oma kadunud isa saja aasta juubelile – ta sündis 25. novembril 1902 Mähma külas Viljandimaal väiketaluniku pojana, on käinud Kärstna ministeeriumikoolis, keskhariduse saanud Viljandi reaalkoolis, mis aga mulle aina on olnud eriti tähtis: vaevalt kuueteistaastasena astus ta vabatahtlikult Viljandi kooliõpilaste pataljoni. Mäletan seda väga ilusat kirja, mille ta sõtta minnes […]

Ain Kaalep: Poisid on alati kippunud Vabadussõtta

On juba öö, päev on lõppenud. Televisioonist nägin pidulikku aktust, kuulasin presidendi kõnet ja mitmesugust muusikat, Sibeliuse «Finlandia» kulminatsiooniks. Mõtted, mis niisugustel ajedel tekkinud, liiguvad edasi oma liikumisi. Ka presidendi kõne puudutas korraks koolipoiste osa Vabadussõjas. Ega sellest mööda ju saa, eriti nüüd, kus seda tänu õnnestunult leitud osatäitjatele on meenutanud film «Nimed marmortahvlil», ilmselt […]

Ain Kaalep: Vendade vahel

Ain Kaalep ei nõustu Soome ajaloolase seisukohaga, et eestlaste riigitruudus on erinevalt soomlastest nõrk. Olen Soome armee veteran. Põgenesin üle lahe novembris 1943 ja tulin koos teiste soomepoistega tagasi augustis 1944, lootuses, et kahe okupatsiooni interregnumis, mis on kohe tulemas, saan kaasa võidelda “Teises Vabadussõjas”. On teada, kuidas meie idealistlik ettevõte lõppes. Aga sellest osavõtjate […]

Ain Kaalep: Kas me sellise Eesti eest võitlesime?

Niisugust küsimust on aeg-ajalt kuulda ja ikka niisuguses toonis, mis eeldab vastust: “Ei, sellise Eesti eest me ei võidelnud!” Kui siis aga küsida, kas see tähendab Vene okupatsiooni heakskiitmist, kahetsust, et jäi kommunistlikku parteisse astumata, jääb kritiseerija enamasti vait. Ka minul võiks olla õigust niimoodi küsida. Olin 17–18aastane vabatahtlik Soome armees, enne seda juba viieteistkümnesena […]

Ain Kaalep: Eesti vaimsuse päev

15. märtsi «Postimees» märkis ära mu ettepaneku hakata tähistama 14. märtsi edaspidi «vaimsuse päevana» – tegelikult kõnelesin küll «Eesti vaimsuse päevast», aga eks see tee enam-vähem üks välja…  Põhjendused ajaleheteatesse ei mahtunud, neid kuulsid ainult Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeva aktusest osavõtjad 14. märtsil Tartu Ülikooli aulas; siinkohal lubatagu asjast lühidalt kõnelda, sest tundub tegemist olevat […]

Ain Kaalep: Eiardid on ohtlikud

Ain Kaalepi arvates aitab euroeitajate- ehk eiarditevastases võitluses ainult selgitustöö hästi läbimõeldud vahenditega. Arvan, et mina pole ainus estoskeptik, st eestiline kahtleja, kes isegi omaenda asjas, antud juhul eestlastes kahtleb. Ma ei kahtle küll väga – loosungit «eestlase rahvustoiduks on teine eestlane» olen alati mingiks õllelaua loriks pidanud -, aga mõnel määral ometi. Sest ikkagi […]