// arhiiv

Sulev Kannike

This category contains 2 posts

Sulev Kannike: Professiooni paradoksid

Diplomaadi töö pole raske, diplomaadi töö on täis paradokse…” arvasin kuulvat Priit Kolbre vastust 2001. aasta suvel Brüsselis ühele diplomaadi abikaasale, kes oli hetk varem Priidule ilmselt öelnud, et diplomaadi töö on raske. Või – kes teab – kirjeldanud, kui raske on tema abikaasa töö. Või hoopis osutanud Priidu enda töö keerukusele. Nagu mälestuses sageli, […]

Sulev Kannike: Väikeriik rinnutsi koostöö- ja konfliktidiplomaatiaga

Võib väita, et diplomaatia on välispoliitika tehnoloogia. Välispoliitika väljund on sõnum ja sisu, diplomaatia leiab nende kommunikatsiooniks kõige sobilikumad vahendid, arvestades saatjate ja adressaatide (enamasti riigid) ja olukordade eripära. Kuid igal tehnoloogial on oma arengutempo ja piirid ning kõiki vahendeid ei saa tavaliselt rakendada korraga, vaid ilmnevad teatud rakendusmustrid.1 Käesolevas artiklis ongi vaatluse all diplomaatia […]