// arhiiv

Toomas Kiho

This category contains 9 posts

Toomas Kiho: keeletegu riigikogus

Nagu iga seaduse puhul, tuli ka pärast kooseluseaduse vastuvõtmist presidendil kaaluda selle vastavust põhiseadusega. Üks võimalik konflikti koht siin on mõiste perekond, mille tähendusvälja uus seadus paistab ümber defineerivat. Põhiseaduse järgi «perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all, abikaasad on võrdõiguslikud» jne. Kui 1990. aastate alul põhiseadust kirjutati ja kui […]

Toomas Kiho: Eesti Linnarahva Vabaõhumuuseum ja Jaan Tõnissoni osa selles

Huvitaval kombel on üks sügavamaid jälgi, ja samas kõige vähem tuntuid, mis Jaan Tõnisson meie tänapäeva vaimuellu on jätnud, seotud linnastumisega, eestlaste saamisega linnarahvaks. Kuidas leidis aset eestlaste asumine maalt linna ja omas ajas täiesti uut tüüpi eestluse juurutamine? Oleme olnud arvamisel, et linnastumine on üleilmne protsess ja see oleks Eestis nagunii juhtunud, ka ilma […]

Toomas Kiho: puumajad – võitsime konna, võitsime kulli, …

Üks suuremaid kavasid, mis leidis Tartu soojas ja unises suves avalikustamist, oli riigikohtu soov ehitada endale uus maja vallikraavi kaldale. Õnneks jäi see plaan katki, puumajad Juhan Liivi tänaval pääsesid taas kord kerge ehmatusega. On ju krunt kinnisvaraarendusele silma jäänud varemgi – eks pidanuks ka Eesti Rahva Muuseum ühe oma arhitektuurikonkursi tulemusena sinnasamasse uue kodu […]

Toomas Kiho: Tartu rapsoodia

Ülikoolilinnad kalduvad olema suviti unised. Nii on olnud lugu ka Tartus. Tudengeist tühi linn on uimane ja siin ei juhtu õieti midagi. Ka koolilapsed on suvel priid ja lahkuvad linnast. Tartu teab: suvi on ettevalmistusaeg õppeaastaks, järgmiseks talveks, mis koolis tuleb käia. Ning polegi selge, kumb on see päris Tartu – kas õppureist kihav linnakehand, […]

Toomas Kiho: Kaks Eestit – kust nad tulnud on?

Kui Eesti langes 1940. aastal okupatsiooni alla, ei murdunud veel “mehemeel”, mis oli kätte võidelnud eestluse paleuse: demokraatliku Eesti Vabariigi. Punavõimu nähti tollal üheselt kui väljast pealesurutut, võõrast ja vaenulikku. Seda seisukohta kummutama pidanud vähesed juunikommunistid lõpsid zdanovliku surve all kiiresti otsa. Pealegi tutvustas uus režiim end esimesel nõukogude aastal kohe kõige võikamast küljest: Eesti […]

Toomas Kiho: Eestil on igati väärikas hümn

Pole just liiga tavapärane võtta arvustada üht reaartiklite seeriat, eriti kui see koosneb üliajalikus päevalehes pika aja jooksul ilmunud kirjutistest ega ole nende autori poolest tahtlikult sarjana ehk mõeldudki. Ometi tundub huvitav järele anda kiusatusele ja asetada mõttelisse artiklipärga Jaak Urmeti loomingu tippnäited viimaste aastate märtsi lõpu – aprilli alguse Eesti Päevalehest. Viimasel neljal aastal […]

Toomas Kiho: Lõimumine ja selle kajastus ajakirjanduses

Tallinna ülikooli professor Raivo Vetik kirjutas Eesti Päevalehes (7.6.2005), et “senine integratsioon ei ole olnud nii edukas, kui tahaksime” ja kutsus üles enamale rehepaplusele. Sama päeva lehes on ka uudis Vetiku juhtimisel tehtud uuringust, mis kannab pealkirja “Eestlaste vähene sallivus pingestab rahvussuhteid”. Postimehe pealkirjadest loeme, et “eestlased võõrastavad siinseid venelasi ühe enam”, loeme eestlaste “sallimatusest”, […]

Toomas Kiho: Moraal selgub valimistel

Möödunud nädalal Pärnus toimunud juhtimiskonverentsi teemaks oli “Juhtimine ja kultuur”. Konverentsi viimasel päeval jõuti suures saalis loomuldasa diskussioonini eetikast ja moraalist – sest eks just nendeni peaks kultuurne juhtimine viimagi. Ning eks ole needsamad kategooriad tõusnud praegu ka meie ühiskonna põhiküsimusteks. Oli näha, et on inimesi, kes muretsevad ilmnenud kahetsusväärsuste pärast, kellele läheb Eesti riik […]

Toomas Kiho: Tekstid meie ümber

Tekste on kaht sorti: tarbemeedia on nagu õhk meie ümber, head raamatud aga nagu varandus aidanurgas. Hiljaaegu käisin koos ühe saksa kirjandusprofessoriga Tartus raamatupoes. Toda tunnustatud romanisti üllatas meeldivalt lai teoste valik, mis kõik on eesti keeles olemas ja saadaval. Ja mina tabasin end samas üllatumast, et see teda hämmastas – eks oleme juba ammu […]