// arhiiv

Priit Kogerman

This category contains 2 posts

Priit Kogerman: Teaduskonna häving ja ametnikuülikoolide tõus

Tallinna tehnikaülikooli bioloogiaprofessor Kogerman ametnikuülikoolide ohtlikkusest Meie riigis on nii nagu mujalgi teadlastest ja teistest loomeinimestest traditsiooniliselt lugu peetud ja kuulatud neid ehk rohkemgi, kui nende panus SKTsse selleks tingimata sunniks. Me kõik mäletame 1988. aasta loomeliitude pleenumi suurt osa iseseisvuse veretus taastamises ja kui XXI sajandi finantskriisis ja ühiskonna üleüldises peataolekus oli tarvis uut […]

Priit Kogerman: Eesti pilet vananevasse Euroopasse

Priit Kogermani arvates on Eestil kõik eeldused luua rahvusvaheliselt edukas biotehnoloogia-ravimifirma. Viimasel ajal on palju räägitud vajadusest minna Eestis üle teadusmahukale majandusele, mis aitaks sooritada hüpet arenenud riikide hulka. Nii teaduste akadeemia kui ka peaministrit nõustav teadus-arendusnõukogu on määratlenud neli prioriteetset valdkonda – biomeditsiin, materjalitehnoloogia, infotehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia –, kuhu peaks järgmisel aastal hakkama riigi […]