// arhiiv

Eerik-Niiles Kross

This category contains 16 posts

Eerik-Niiles Kross: Põhiseaduslik kriis

Eesti põhiseadus seab riigikogu liikmele teatud kohustusi. Üks nendest kohustustest on valida riigile uus president. See on valimiste esimeses etapis riigikogu liikmete ainupädevuses. Presidendi valimine seisab põhiseaduses riigikogu ülesannete nimistus näiteks valitsuse moodustamiseks volituste andmisest või välislepingute ratifitseerimisest eespool. Õigus ja kohus valida president on üks põhimandaate, mida rahvas on igale tema poolt valitud riigikogu […]

Eerik-Niiles Kross: Albert ja Arnold

Albert Speer oli Nürnbergi protsessi üks vastuolulisemaid süüaluseid. Vahetult pärast sõda oli Hitleri peaarhitekt ja sõjaaegne relvastusminister osalenud uue Saksamaa nn Flensburgi vahevalitsuses ja pidanud lääneliitlaste ohvitseridele loenguid sellest, mis Saksamaal natside ajal toimus. Peeti tõenäoliseks, et Speer kui sümpaatne ja lahke mees osaleb demokraatliku Saksamaa tulevastes valitsustes. Ometi arreteeriti Speer ja mõisteti Nürnbergis 20 […]

Eerik-Niiles Kross: Eesti metsavendade neli võitu

Julgeolekuanalüütik Eerik-Niiles Kross kirjutab, et Nõukogude okupatsioon pole lihtsalt meie endi välja mõeldud, vaid et seda on tunnistanud ka rahvusvahelised organisatsioonid. Päev enne Molotovi-Ribbentropi pakti aastapäeva teatas Vene riigiduuma väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov usutluses Eesti Päevalehele taas, et N Liidu okupatsioon on eestlaste välja mõeldud. «Okupatsiooni pole olnud,» ütles Kossatšov. Ka avaldas ta soovi hakata […]

Eerik-Niiles Kross: Väärtööjõud

Eesti majandus kasvab ja elanikkond väheneb. Kui viimane suundumus jätkub, elab meil pessimistlike prognooside järgi 50 aasta pärast umbes 700 000 inimest, kellest pooled on pensionieas. Hetkel on Eestis ametlik töötus umbes neli protsenti – teisisõnu on meie tööjõud peaaegu täielikult kuskil ametis. Isegi kui Eesti majandus rohkem ei kasvaks, jääks praegu olemasolevate töökohtade täitmiseks […]

Eerik-Niiles Kross: Lippude põletamise aegu

Moskvas põletatakse Eesti lippe! Me peame nõudma selle sigaduse lõpetamist! Miks välisministeerium midagi ei tee? Umbes sääraseid avaldusi olen viimastel päevadel kuulnud mitmelt üsna mõistlikult inimeselt. Tõepoolest, mõne päeva eest korraldas Vene valitseva partei noorteorganisatsioon Noor Venemaa Eesti saatkonna ees piketi, kus muuhulgas põletati mitu haakristidega soditud sinimustvalget lippu. Päev hiljem kordas sama aktsiooni Žirinovski […]

Eerik-Niiles Kross: Maailma kurdid kõrvad

1920. aasta 10. augustil kirjutasid Esimese maailmasõja võitjad Pariisi äärelinnas Sèvres’is alla rahulepingu Türgiga. See leping pidi määrama Türgi uued piirid ja panema aluse lagunevast Osmani impeeriumist eraldunud uute riikide rahulikule eksistentsile sõjajärgses uues maailmas. Lepingule kirjutasid lisaks Türgile ning liitlastele ehk Inglismaale, Prantsusmaale, Itaaliale ja Jaapanile alla veel liitlastega seotud Armeenia, Belgia, Kreeka, Poola, […]