// arhiiv

Kalmar Kurs

This category contains 3 posts

Kalmar Kurs: Mida näitasid PISA testi tulemused?

PISA test pani taas riikide põhihariduse kaalukausile. PISA uuring mõõdab väga praktiliste ja elulähedaste ülesannete kaudu 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes. Olen jälginud rahvusvahelisi ning riiklikke välisajalehti – Eesti riik ja kooliharidus on saanud väga palju tunnustust ja tähelepanu. PISA tulemused näitavad ka seda, kui palju on riigis nõrku, keskmiseid […]

Kalmar Kurs: Tartu õhuväravast ja Eesti Õhust

Eesti lennuettevõtte Estonian Airi äsjane otsus lõpetada Tartu lennud, lahkuda Tartust (TPM 1.11) selle aasta lõpus on väga halb uudis. See teema vajab kindlasti püsivat tähelepanu, sest Tartu ja Lõuna-Eesti lennuühendus Tallinna või teiste sihtkohtadega (näiteks Helsingi, Riia) peab püsima ja arenema. Esmajärjekorras ei saa paraku rääkimata jätta Eesti lennufirma tasemest bussi-, vabandust, lennuühenduse teenuse […]

Kalmar Kurs: Demokraatia, kriit ja tahvel

Iseseisvuse taastamise järel üles kasvanud põlvkond erineb oluliselt eelnevatest generatsioonidest, tõdes professor Marju Lauristin eelmise aasta lõpus tehtud uuringu “Mina, maailm, meedia” alusel. Üks erinevus on noorte vähene huvi poliitika vastu. Vaid 36% 15–19-aastastest noortest huvitus sisepoliitikast. 30–44-aastastest oli huvitundjaid aga 61%. Kas tõesti on oht, et omariiklus ja vabadus on noortele kauged ning ebamäärased […]