// arhiiv

Peeter Tulviste

This category contains 1 post

Mart Laar ja Peeter Tulviste: Mida rääkida lastele?

RIKUTUD on kokkulepet, mille järgi endised tippkommunistid tõmbusid poliitilistelt positsioonidelt tagasi Riik, mis tahab kesta, peab tunnustama ja esile tõstma inimesi, kes on selle riigi eest võidelnud või muul viisil teinud selle heaks midagi väärtuslikku, endastmõistetavast kaugemale ulatuvat. Niisama tähtis on riigi kestmise seisukohast hukka mõista neid, kes on tegutsenud oma riigi vastu, teinud kaastööd […]