// arhiiv

Hellar Lill

This category contains 3 posts

Hellar Lill: 18-kuuline ajateenistus, kuninglik kaardivägi jpm

Hellar Lill meenutab, millised riigikaitset puudutavad teemad olid päevakorras erakondade valimislubadustes 1992. aasta riigikogu valimistel. “Igal erakonnal, kes tahab olla erakond, peab olema mingisugune ettekujutus riigikaitsest ja sellest, mida niisugune asi võib maksma minna.” (Hain Rebas) Enne 1992. aasta sügisel toimunud riigikogu VII koosseisu valimisi olid tehtud esimesed sammud riigikaitse ülesehitamisel: eksisteeris kaitsejõudude peastaap, loodud […]

Hellar Lill: Elu võimalikkuse loomine kaitseväes

Iseseisvuse taastamise järel alustas Eesti riigikaitse ülesehitamist sisuliselt tühjalt kohalt. Puudus arvestatav infrastruktuur, okupatsiooniarmeest vabanevate objektide haldamine nõudis lisavaeva. Erakordselt piiratud olid inim- ja rahakapital. Nii oli 1992. aasta alguses kaitseväe koosseisus 27 peastaabi ametnikku, 48 kursanti ja 10 ajateenijat. Kaitseministeeriumi loomiseni jõuti Balti riikidest viimasena alles 1992. aasta kevadel. Näiteks BNS tsiteeris vastavat valitsuse […]

Hellar Lill: Mis oli Vanilla Ninjade lemmiktund?

Paljud tänaste koolilaste vanemad mäletavad oma kooliajast “sõjalise tunde”, mille käigus vanemate, tihti ordenikõlina saatel koolitundi saabunud Nõukogude ohvitseride võõrkeelsete käskluste saatel pandi aja peale Kalašnikove kokku ja võeti lahti ning harjutati kooliõuel usinasti rivisammu. Koos nõukogude võimuga kadus see – meenutuste järgi mõnevõrra koomiline – õppeaine kooliprogrammist. Esimese patsifismituhina möödudes alustati mõni aasta hiljem […]