// arhiiv

Taimar Petekop

This category contains 1 post

Taimar Peterkop: Relvajõudude kasutamine terrorismivastases võitluses

Et Eesti kaitsevägi tohiks turvata siia saabuvat kõrget külalist, selleks peaks riigikogu kuulutama välja erakorralise olukorra. Taimar Peterkop küsib, kas pole käes aeg kaitseväe kasutamise regulatsioone muuta. Taimar Peterkop on kaitseministeeriumi operatsioonide ja kriisireguleerimise osakonna juhataja. Osakond tegeleb kaitseväe rahuaegse kasutamisega välisoperatsioonidel ning riigisisesel kriisireguleerimisel. Artiklis on esitatud autori isiklikud seisukohad, mis ei pruugi ühtida […]