// arhiiv

Eesti Üliõpilaste Selts

This tag is associated with 24 posts

Toomas Kiho: Eesti Linnarahva Vabaõhumuuseum ja Jaan Tõnissoni osa selles

Huvitaval kombel on üks sügavamaid jälgi, ja samas kõige vähem tuntuid, mis Jaan Tõnisson meie tänapäeva vaimuellu on jätnud, seotud linnastumisega, eestlaste saamisega linnarahvaks. Kuidas leidis aset eestlaste asumine maalt linna ja omas ajas täiesti uut tüüpi eestluse juurutamine? Oleme olnud arvamisel, et linnastumine on üleilmne protsess ja see oleks Eestis nagunii juhtunud, ka ilma […]

Enn Sarv: Harald Tammuri mälestused Eesti rahvuslikust vastupanuliikumisest 1940-1944

H.Tammuri 1998.a 16.IX ning 1999.a 16-17.XII diktaadi alusel Enn Sarv I. EÜSi tegevuse jätkumine 1940.aasta II semestriks valiti EÜSi eestseisusse Karl Aun esimehena, Harald Tammur laekurina ja Kaljo Kornel kirjatoimetajana. Vanameheks valiti Rudolf Saago ja abiesimeheks Turvo Turviste. Uuel eestseisusel koos lahkuvaga tuli Eesti Vabariigi okupeerimise tõttu varsti korraldada palju töömahukaid ettevõtmisi. Juunis 1940 rekvireeriti […]

Nils Bernhard Sachris: Kuidas minust sai eüslane ja mida tegid seltsivennad Eestis 28 aasta vältel enne taasavamist

Kui mina EÜSi tulin, oli EÜS juba ammu suletud, laiali saadetud, varad ära võetud, ägedamad vennad maha lastud või Sarmaatia lagendikel surnuks näljutatud. Lühidalt, juhtunud oli hirmsaid asju. Kõik see, mis oli tabanud eesti maad ja rahvast, oli ekvivalentsel viisil tabanud ka Seltsi. Et kinni pidada ajaloolisest tõest, tuleb muidugi ära märkida, et kõikide konventide […]

Nils Bernhard Sachris: Prototüübid Mesmeri ringis.

Nils B. Sachris ja Karl Wilhelmson (Toomas Hiio) otsivad ajaloost Jaan Krossi romaani “Mesmeri ring” tegelaste kujundamisel eeskujuks olnud inimesi. Enamik ülikoolimälestusi jaotub kahte rühma: esimestes, nendes igavamates, kirjutab autor peamiselt sellest, milliseid raamatuid ta luges, kuidas eksameil käis, ka sellest, kuidas eesti asja aeti; teistes, nendes huvitava-mates aga peaasjalikult sellest, kellega, kus, kuidas ja […]

Raul Pettai: Välis-EÜS teelahkmel

Kui mulle 1993. aasta sügisel tehti austav ettepanek kaastööks “Album XVII” jaoks, siis oli kohase teema leidmine tavalisest keerukam. Sirvides eelmiste Albumite numbreid, leiame neis rohkelt asjatundlikke artikleid Seltsi ajaloo, isiksuste, Eesti saatuse, eesti akadeemilise elu jne. kohta, millele minul on vähe juurde lisada. Võiks ehk kirjutada Seltsi bülletäänide ajaloost, mida toimetajana hästi tunnen, kuid […]

Mart Laar: Põlvkondade konflikt Eesti Üliõpilaste Seltsis aastasaja vahetusel

Eesti Üliõpilaste Seltsi ja eesti ühiskonna kujunemise uurijad on rõhutanud nii ühes kui teises esinenud järjepidevust erinevate aatesuundade vahel.  J. Hurda tegevuse jätkajaks olid Villem Reiman ja Jaan Tõnisson, C. R. Jakobsoni mõttemalli esindas Konstantin Päts. Üldiselt on selline lähenemine ilmselt õige, mis ei tähenda aga, et eri põlvkonnad üksteisega probleemideta oleks suhelnud või et […]

Jaan Krossi sõnavõtt EÜS-i taastamiskoosolekul EÜS-i majas 1. detsembril 1988

Kallid kaasvõitlejad ja kaasvilistlased Me elame Eestis juba mõnda kuud ootmatus ja peaaegu unenäolises ajas. Tunaeile, tõsi küll, püüti meie realiteeditunnet taas ärkvele käratada. Aga ma loodan, et me virgusime täpipealt meile tarvilikul määral ja mitte kriipsugi rohkem. Sest me peame hetkel olema suutelised orienteerumiseks mõlemal lõikuval tasandil – unenäolisuses ja realiteedis. Kuna on asju, […]

Jaan Kross: Kaks korda kasutatud võimalus

Eesti rahval on õnnestunud oma enam-vähem teadliku ajaloovaatluse toel luua endale võrdlemisi palju kannatanud rahva omamüüt. Iseeneste kujutlust mööda oleme me kõige läbielatu järgi peaaegu et juutidega samal tasemel. Kusjuures me kipume sageli eirama seda, et meie geograafilistel naabritel on läinud üldjoontes niisamuti kui meil. Olgu, soomlastel on läinud lõppkokkuvõttes ehk pisut soodsamalt, aga nemad […]

Arti Hilpus: Statistilisi andmeid aastatel 1919-1944 Tartu Ülikoolis õppinud EÜS-i liikmeskonnast.

Käesoleva ülevaate aluseks on materjalid, mis autoril kogunesid uurimisprojekti “Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944″ juures töötamisel. Projekti tulemusena ilmus eesti rahvusülikooli 75. aastapäevaks samanimeline teatmeteos , mis sisaldab biograafilist infot kõigi mainitud perioodil Tartu Ülikoolis õppinud enam kui 20 000 isiku kohta ja milles on kajastatud igaühe päritolu, haridustee ja võimaluse korral ka hilisem elukäik. […]

Toomas Hiio: Sissejuhatus EÜSi XVII albumile

Austatud lugeja! Käesolev, Eesti Üliõpilaste Seltsi XVII Album on esimene, mis 55 aasta järel jälle Eestis ilmub. Ühtlasi ilmub album Eesti Üliõpilaste Seltsi 125. juubeli järel. See on üheks põhjuseks, miks selles albumis on enam kui eelnenud kuueteistkümnes artikleid, mis käsitlevad Seltsi ajalugu, Seltsi väljaannete ajalugu ja Seltsi tänapäeva, mis tegelikult on samuti ajalooks saamas. […]