// arhiiv

Euroopa Liit

This tag is associated with 28 posts

Hannes Rumm: võib-olla tõesti rahvusriikide föderatsioon?

Ehk sobiks tõepoolest Euroopa Liidule kui niigi maailmas ainulaadsele kooslusele tõepoolest mullu välja käidud idee «rahvusriikide föderatsioonist», arutleb Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm.   Euroopa Liidu tuleviku üle arutamine muutub järjest olulisemaks, sest lähenevad Euroopa Parlamendi valimised 2014. aasta kevadel ning selle järe vahetub ka Euroopa Komisjoni koosseis. Oluline on kasutada europarlamendi valimistekampaaniat […]

Hannes Rumm: hirmutavalt kiire ja masendavalt aeglane Euroopa

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm kirjutab, et Euroopale on ajalooliselt iseloomulik see, et pea kõik olulisemad muutused on toimunud mõne kriisi tõttu, sest vanaviisi enam lihtsalt ei saa. Seetõttu on mõistlik ka nüüd mitte muutusi karta, vaid kasutada võimalust liidu muutmiseks. Viimastel kuudel küsitakse Eestis tihti, kas see on ikka seesama Euroopa Liit, […]

Hannes Rumm: Ühinemine edeneb kindlalt.

Eesti on kõige põhjapoolsem nendest kümnest Euroopa riigist, mis tänavu otsustavad ühinemise Euroopa Liiduga. Oleme harjunud lõunamaalasi pidama kärsituteks ja kuumaverelisteks, ennast põhjamaalastena aga pikatoimelisteks. Ilmselt just seetõttu algab euroliiduga ühinemist otsustavate rahvahääletuste laine lõunast. Esimesena ütlesid rahvahääletustel jah-sõna Malta, seejärel Sloveenia ja Ungari kodanikud. Ja alles päris viimastena, septembris, jõuab otsustamise kord Eesti ja […]

Hannes Rumm: Leedulased lõimusid lõplikult

Leedulased lõimusid üleeile lõplikult Lääne-Euroopaga neile omase kirglikkusega, püstitades 91 protsendi pooldajatega eurojaatamises uue Euroopa rekordi. Seni on euroliiduga ühinemist kõige üksmeelsemalt toetanud Iirimaa (1972. aastal hääletas poolt 83 protsenti) ja Sloveenia kodanikud (tänavu märtsis toetas liitumist 89,6 protsenti). Üks nii üksmeelse toetuse põhjus on valitsuse väga sirgjooneline valimiskampaania. Leedu valitsus tegi kodanikele otsustamise võimalikult […]

Hannes Rumm: Miks toetasid eestlased ühinemist Euroopa Liiduga?

Kaks varest istuvad puu otsas, juustutükid nokas. Rebane küsib neilt mesimagusal häälel: “Euroopa Liitu tahate?” Varesed vastavad: “JAAAA!” Rebane pistab nokast pudenenud juustutükid nahka ning varesed vaatavad üksteisele pettunult otsa. Kas Eesti kodanikud on tõesti nagu need varesed anekdoodis? Miks toetas 67% Eesti kodanikest septembris ühinemist Euroopa Liiduga ning 33% oli selle vastu? Emor on […]

Hannes Rumm: Ettepanek: “Ehitas Eesti Vabariik”

Siim Kallasel nupp ei noki. Muidu sõidaks Euroopa Komisjoni volinik mööda Eestit ringi ja jagaks telekaamerate ees naeratades tšekke. 100 miljonit krooni Tartu Veevärgile. Kümneid ühe-kahe miljoni krooni suuruseid tšekke uue traktori ostnud põllumeestele. Tõsinedes võib vaid rõõmu tunda, et see nii ei ole. Õnneks kehtestas Euroopa Komisjon väga range korra selle kohta, kuidas tuleb […]

Ilmar Raag: ETV on juba kümme aastat olnud Euroopas

Eesti liitumine Euroopa Liiduga ei tähenda kohalikule rahvustelevisioonile mingit radikaalset muutust. Võib tunduda imelik, et meil ei ole mingit tugevat poolt- või vastuargumenti. Vastus peitub tõsiasjas, et ETV on sisuliselt ühinenud Euroopa Liidus kehtivate rahvustelevisiooni põhimõtetega juba 1993. aastal, mil ühineti Euroopa Ringhäälingute Liiduga. See tähendab rahaliselt ja poliitiliselt sõltumatut programmi kodanikuühiskonna hüvanguks. Kummatigi on […]

Lauri Mälksoo: Eesti ELis ja põhiseaduste hierarhia

Euroopa põhiseadusliku lepingu kavandit võib eelkõige mõista kui Euroopa identiteedi tugevdamise katset. Tegu on seega selgelt enamaga kui ELi laienemisega vältimatuks muutunud institutsionaalse uuenduse läbiviimisega. Viidates Philadelphias 1776. aastal välja töötatud USA konstitutsiooni eeskujule, loodavad ELi põhiseadusliku lepingu autorid ühise “konstitutsioonilise identiteedi” tekkele Euroopas. Filosoof Jürgen Habermase propageeritud “konstitutsiooniline identiteet” olevat iseloomulik rahvusriigijärgsetele demokraatiatele, sest […]

Jüri Luik: Javier Solana kimbatus

Eestis on vähe neid inimesi, kes on võimelised välispoliitilisi sündmusi suurde süsteemi paigutama – nägema protsessi tema arengus, leidma põhjuse-tagajärje seost. Jüri Luik on üks neist vähestest, kes seda suudab – suudab näha üldist üksiku taga ning üksikut üldise taustal. Euroopa Liidu välispoliitikavoliniku Javier Solana elu pole praegu lihtne. Viimasel nn Gymnichi kohtumisel leppisid Euroopa […]

Mart Laar: Ettevalmistused Eesti liitumiseks Euroopa Liiduga

Lugupeetud spiiker, lugupeetud Riigikogu liikmed! Seisan täna teie ees selles kõrges ja auväärses puldis, et rääkida eurointegratsioonist. Kindlasti olete nii teie kui on ka kogu Eesti ühiskond seda mõistet lõpmatuseni kuulnud. Võib isegi öelda, et sellest on sedavõrd palju räägitud, et asja mõte jutu sisse vahel ära kaduma kipub. <!–more–> Vahel tundub, nagu oleks eurointegratsioonist […]