// arhiiv

Euroopa Liit

This tag is associated with 28 posts

Mart Laar: Me saame hakkama!

Europarlamendi vaatlejaliige Mart Laar kutsub diskuteerima mitte ainult Euroopa Liidu plusside ja miinuste, vaid juba selle üle, millist strateegiat peaks Eesti kasutama Euroopa Liidu liikmesriik olles. Laar käib hakatuseks välja oma visiooni. Pole mingit kahtlust, et euroreferendum 14. septembril läheb Eesti ajalukku. Eesti rahval on ajaloos esimene võimalus oma teadliku valikuga otseselt mõjutada maailmajao tulevikku, […]

Jaan Kross: Tähtis päev

Kirjanik Jaan Krossi arvates on Euroopa Liitu mineku vastasus tobe enesehinnangu liialdus. Ei saa minagi mööda sellest, mida eestlaste kohta viimastel aegadel väidetakse. Et nad paiknevad oma praegustes asukohtades 5000 aastat. Ning et kammkeraamilised leiud olevat nende kohalejõudmise kindel tõend. Igatahes võib nende kohta küll väita, et nad on asunud Euroopas juba ammu enne seda, […]

Ain Kaalep: Eiardid on ohtlikud

Ain Kaalepi arvates aitab euroeitajate- ehk eiarditevastases võitluses ainult selgitustöö hästi läbimõeldud vahenditega. Arvan, et mina pole ainus estoskeptik, st eestiline kahtleja, kes isegi omaenda asjas, antud juhul eestlastes kahtleb. Ma ei kahtle küll väga – loosungit «eestlase rahvustoiduks on teine eestlane» olen alati mingiks õllelaua loriks pidanud -, aga mõnel määral ometi. Sest ikkagi […]

Toomas Hendrik Ilves: Eesti heitlus suuremas kaalus

Toomas Hendrik Ilves muretseb, et Eesti ei ole enam Ida-Euroopa kõige taibukama ja peenema välispoliitilise vaistuga riik, vaid lausa Läti ja Leedu sabas-sörkija. Järgmise kuue nädala jooksul lõpetab Eesti tähtsaima välispoliitilise vaheetapi pärast Vene vägede lahkumist augustis 1994, millega Eesti saavutas oma territooriumi üle tegeliku suveräänsuse. Kaheksa aastat reforme, raskeid läbirääkimisi ja loomulikult ka müügitööd […]

Toomas Hendrik Ilves: Samm euroliidule lähemale

Täna kirjutab Eesti president alla ELiga ühinemise lepingule. Selle pigem sümboolse kui sisulise sammuga oleme taas euroliidule lähemal. Kui alates detsembrist oleme formaalselt liituv, mitte aga enam kandidaatriik, siis täna avanevad Eestile kõik ELi struktuurid. Me ei saa veel hääletada, kuid saame kaasas olla kõikjal, kus tahame. Näiteks maikuisel ELi-Venemaa korralisel tippkohtumisel. Eelseisval aastal peavadki […]

Toomas Hendrik Ilves: Taassünni ajalooline valu

Mis ühendab eurooplasi, mida peetakse euroopalikuks mõtlemiseks on sügavalt meis kõigis: renessanss, reformatsioon ja valgustusajastu, aga ka kristlik-juudi ja kreeka-rooma kultuur. Selle kõige koosmõjul on kujunenud äratuntav euroopalikkus, mis eristab teda hiina, india, lähis-ida või aafrika paljudest kultuuridest. Vähem eristab see meid ameerikalikkusest, kuid siingi on töölisliikumine, rahvusluse tekke areng jpm mõjutanud meid teises suunas […]

Toomas Hendrik Ilves: Et ei peaks kunagi vabandama, et sa oled olemas

Toomas Hendrik Ilves kirjutab Eesti Drang nach Westen´ist ehk kuidas lääs “väikese vargarahva” pärast aastaid kestnud alandusi lõpuks omaks peab võtma. Eestlasele on rehnut üks südamelähedane asi. Me loetleme palju seda, mida me saame. Kroonides, eurodes, teelõikudes. Me arutleme 1930-ndate arusaamadest lähtuvalt iseseisvuse üle. Me räägime bürokraatiast, me siuname Brüsselisse minejate palku. Me räägime munakiviteede […]

Toomas Hendrik Ilves: Suur laienemine ja Suur Euroopa Müür.

Olevikust kaugemale mõtlemine on alati kasulik. Ikka ja jälle juhtub, et ootamatud sündmused segavad plaanidele vahele või tormavad neist mööda – ere näide sellest on 11. september. Ka nüüd, enam kui aasta hiljem, me alles püüame mõista selle sündmuse täit tähendust – seda, kuivõrd haavatavad me lõppkokkuvõttes oleme ja, mis veel tähtsam, seda, kuidas ka […]

Toomas Hendrik Ilves: Plejaadid jõuavad taevasse

Milline on uute liikmesriikide mõju Euroopa Liidu raskesti tekkivale ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale (ÜVJP)? Kui rääkida ELi liikmesriikide esindajatega, siis suurim mure – või lootus – seostub idaeurooplaste ameerikalembusest johtuva teistsuguse lähenemisega USA-le. Oma essees väidan, et sellise arengu tõenäosus on tunduvalt väiksem kui arvatakse, samal ajal pole praegused ELi riigid adunud survet, mida hakatakse […]

Toomas Hendrik Ilves: Lõim ja lõiv

Toomas Hendrik Ilves selgitab, millised on tulevikusuundumused Euroopas ja Eestile Euroopas: integreerumine integreeruvasse Euroopasse, kas ääremaa või tegijana? Tulevased suunad Euroopas ja Eestile Euroopas: integreerumine integreeruvasse Euroopasse, kas ääremaa või tegijana? Praegune Euroopa põhiseadusliku leppe üle käiv debatt Eestis keskendub peaaegu täielikult sellele, millega valitsus on nõus ja millega mitte. PR-tegevus on kindlasti vajalik, kuid […]