// arhiiv

Majandus

This tag is associated with 6 posts

Mart Laar: Eesti äriplaan

Olete mind täna palunud siia Teie ette rääkima Eesti äriplaanist aastal 2000. Eesti jaoks on see kahtlematult väga oluline teema. Sest astudes aastasse 2000 astub Eesti tegelikult uude aastatuhandesse, kus teda ootavad sootuks uued võimalused, aga ka väljakutsed. Eesti valitsuse ülesanne on viia Eesti uude aastatuhandesse löögivalmina ning arenguvõimelisena. Loomulikult ei aita siin ainult valitsuse […]

Mart Laar: Kuidas Eesti saab õnnelikuks riigiks?

Oleme täna siia kogunenud mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma jaoks põneval hetkel. Oleme need õnnelikud, kes lähiajal saavad inimtaju mõõdu järgi harvaesineva sündmuse – aastatuhande vahetuse – tunnistajaks. Meil on õnne teha seda vabal maal, omas riigis. Lõppev aastatuhat pole meie rahvale olnud kerge. Vabaduse aega on sellest olnud vaid alla veerandi. Seda hinnatavam […]

Mart Laar: Kas me sellist rahvuslikku ettevõtlust tahtsime?

Vaadates tänase ürituse pealkirja “Kas me sellist rahvuslikku ettevõtlust tahtsime?”, tekib ka minul raskusi väga täpse defineerimisega, mis on rahvuslik ettevõtlus. Teistpidi – tunnetuslikult me enamuses seda ju tajume. Vastame, et me ilmselt seda olukorda oma taasiseseisvumise teed alustades tahtsime. Sest kuidas me muidu oleksime siia olukorda välja jõudnud. See on ikka niimoodi, et ükskõik, […]

Indrek Ibrus: Kust otsida Eesti Apple’it?

Õhtumaisel kultuuril on läbi aegade olnud ikka kombeks konstrueerida enese tarvis maailma kaheks löövaid vastandusi – keha ja vaim, teadus ja usk, loodus ja kultuur, reaalteadused ja humanitaarteadused, tehnoloogia ja kunst jne. Iga ajastu on esitanud oma kesksed vastandused ning järgnevad on neid opositsiooni-telgi ikka ja jälle ümber asetanud. Kristlus glorifitseeris inimest (st kultuuri) võrreldes […]

Siim Alatalu: Kuidas tagada Eesti energiajulgeolek

Eestis tasapisi jõudu koguv energiajulgeoleku diskussioon on seni keskendunud eeskätt kavandatavale Vene-Saksa gaasijuhtmele ja osalemisele Ignalina tuumajaama uuendamises. Lisaks on Eesti välispoliitika instituut koostanud põhjaliku analüüsi Eesti energiaolukorrast tervikuna. Samas on nende arutelude läbivaks jooneks piirkondlikkus ja n-ö käegakatsutavad meetmed. Ent meil pole konsensuslikku strateegilist plaani, mida peaks Eesti oma energiajulgeoleku tagamiseks välispoliitikas ette võtma. […]

Siim Alatalu: Euroopa gaasiprobleemi lahendus – LNG ja Afganistan

Mõni aeg tagasi maailma uudistekünnise ületanud plaan ehitada Turkmenistani maagaasivarude ekspordiks uus toruühendus läbi Venemaa ja Kasahstani on andnud ainest paljudele murelikele artiklitele. Ka tulevikus näib Venemaa jäävat Kesk-Aasia gaasi ainuvahendajaks. Selle gaasi Venemaale saatmise eelne hind on alla poole sellest, mida Euroopa praegu maksab. Ühtlasi säiliks Moskval võimalus kraanid kinni keerata. Ent igale mürgile […]