// arhiiv

Üliõpilaselu

This tag is associated with 14 posts

Alar Karis: variautorite aeg

Üliõpilaste esseede, bakalaureuse- ja magistritööde taga seisavad sageli hoopis neid tootvad variautorid. See võib olla palju ulatuslikum mädapaise, kui esimesel pilgul tundub, hoiatab Tartu Ülikooli rektor Alar Karis. Mõni päev tagasi jõudis minu, ülikooli rektori postkasti kiri, milles üks ilmselgelt haritud inimene pöördub auväärse Tartu Ülikooli poole ja tunnistab pattu. Ja palub andestust. Akadeemilise süütundega […]

Toomas Kiho: Tartu rapsoodia

Ülikoolilinnad kalduvad olema suviti unised. Nii on olnud lugu ka Tartus. Tudengeist tühi linn on uimane ja siin ei juhtu õieti midagi. Ka koolilapsed on suvel priid ja lahkuvad linnast. Tartu teab: suvi on ettevalmistusaeg õppeaastaks, järgmiseks talveks, mis koolis tuleb käia. Ning polegi selge, kumb on see päris Tartu – kas õppureist kihav linnakehand, […]

Enn Sarv: Harald Tammuri mälestused Eesti rahvuslikust vastupanuliikumisest 1940-1944

H.Tammuri 1998.a 16.IX ning 1999.a 16-17.XII diktaadi alusel Enn Sarv I. EÜSi tegevuse jätkumine 1940.aasta II semestriks valiti EÜSi eestseisusse Karl Aun esimehena, Harald Tammur laekurina ja Kaljo Kornel kirjatoimetajana. Vanameheks valiti Rudolf Saago ja abiesimeheks Turvo Turviste. Uuel eestseisusel koos lahkuvaga tuli Eesti Vabariigi okupeerimise tõttu varsti korraldada palju töömahukaid ettevõtmisi. Juunis 1940 rekvireeriti […]

Nils Bernhard Sachris: Kuidas minust sai eüslane ja mida tegid seltsivennad Eestis 28 aasta vältel enne taasavamist

Kui mina EÜSi tulin, oli EÜS juba ammu suletud, laiali saadetud, varad ära võetud, ägedamad vennad maha lastud või Sarmaatia lagendikel surnuks näljutatud. Lühidalt, juhtunud oli hirmsaid asju. Kõik see, mis oli tabanud eesti maad ja rahvast, oli ekvivalentsel viisil tabanud ka Seltsi. Et kinni pidada ajaloolisest tõest, tuleb muidugi ära märkida, et kõikide konventide […]

Nils Bernhard Sachris: Prototüübid Mesmeri ringis.

Nils B. Sachris ja Karl Wilhelmson (Toomas Hiio) otsivad ajaloost Jaan Krossi romaani “Mesmeri ring” tegelaste kujundamisel eeskujuks olnud inimesi. Enamik ülikoolimälestusi jaotub kahte rühma: esimestes, nendes igavamates, kirjutab autor peamiselt sellest, milliseid raamatuid ta luges, kuidas eksameil käis, ka sellest, kuidas eesti asja aeti; teistes, nendes huvitava-mates aga peaasjalikult sellest, kellega, kus, kuidas ja […]

Mart Laar: Põlvkondade konflikt Eesti Üliõpilaste Seltsis aastasaja vahetusel

Eesti Üliõpilaste Seltsi ja eesti ühiskonna kujunemise uurijad on rõhutanud nii ühes kui teises esinenud järjepidevust erinevate aatesuundade vahel.  J. Hurda tegevuse jätkajaks olid Villem Reiman ja Jaan Tõnisson, C. R. Jakobsoni mõttemalli esindas Konstantin Päts. Üldiselt on selline lähenemine ilmselt õige, mis ei tähenda aga, et eri põlvkonnad üksteisega probleemideta oleks suhelnud või et […]

Eerik-Niiles Kross: Häire akadeemiale

Eerik-Niiles Kross selgitab, miks omariiklust ja demokraatiat kaitsvatest organisatsioonidest ei saa kunagi vandenõulasi-riigikukutajaid. Kui rahvusväeosadeks organiseeruvad Eesti sõjaväelased küsisid 1917. aastal Eesti Üliõpilaste Seltsilt luba sini-must-valget lippu Eesti sõjaväe lipuna kasutada, oli Eesti “avalikkuse” arvates EÜS-i näol tegemist rahvusliku vaimu aatekantsiga. Kui EÜS-i värvid kevadel 1988 uuesti EÜS-i majale tõmmati, oli sini-must-valge EÜS-itagi rahvuslipp. EÜS-i […]

Indrek Ibrus: Uus asi – Üliõpilasesindus

Kindlasti küsib nii mõnigi äsja ülikoolilinna naasnud tudeng, et miks pagana pärast tervitab teda sel puhul tervelt kaks üliõpilaste esindusorganisatsiooni. Kaks tervitust on kirjas auväärses ülikoolilehes «Universitas Tartuensis». Neist esimese all seisab TÜ Üliõpilaskond, teise on signeerinud TÜ Üliõpilasesindus. Üliõpilaskonda tudeng teab. On ju see organisatsioon tegutsenud juba piisavalt kaua. Meenub võitlus tollase tagurliku ülikoolisüsteemiga. […]

Arti Hilpus: Statistilisi andmeid aastatel 1919-1944 Tartu Ülikoolis õppinud EÜS-i liikmeskonnast.

Käesoleva ülevaate aluseks on materjalid, mis autoril kogunesid uurimisprojekti “Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918-1944″ juures töötamisel. Projekti tulemusena ilmus eesti rahvusülikooli 75. aastapäevaks samanimeline teatmeteos , mis sisaldab biograafilist infot kõigi mainitud perioodil Tartu Ülikoolis õppinud enam kui 20 000 isiku kohta ja milles on kajastatud igaühe päritolu, haridustee ja võimaluse korral ka hilisem elukäik. […]

Toomas Hiio: Sissejuhatus EÜSi XVII albumile

Austatud lugeja! Käesolev, Eesti Üliõpilaste Seltsi XVII Album on esimene, mis 55 aasta järel jälle Eestis ilmub. Ühtlasi ilmub album Eesti Üliõpilaste Seltsi 125. juubeli järel. See on üheks põhjuseks, miks selles albumis on enam kui eelnenud kuueteistkümnes artikleid, mis käsitlevad Seltsi ajalugu, Seltsi väljaannete ajalugu ja Seltsi tänapäeva, mis tegelikult on samuti ajalooks saamas. […]